Η Εταιρία μας αναλαμβάνει για τις απαραίτητες ασφάλειες για το ακίνητο και το νέο ιδιοκτήτη, όπως και για το περιεχόμενο.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες σας προσφέρουμε πλήρη ασφάλιση του ακινήτου σας με τους ιδανικότερους όρους και τα χαμηλότερα ασφάλιστρα.