Έχοντας Πλήρη Επίγνωση ότι η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, αποτελεί το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας μας, εργαζόμαστε καθημερινά με απόλυτη υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξασφαλίσουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα για όλους όσους μας εμπιστεύονται τα ακίνητά τους, καθώς και για αυτούς που αναζητούν κάποιο ακίνητο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους.  

Βασικό μας μέλημα αποτελεί η δημιουργία σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πελάτες μας, με τους οποίους επιδιώκουμε να έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία.  

Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, καθένας εκ των οποίων, έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα ευθύνης.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας επιμερίζονται σε δύο κατηγορίες

 

  • Ιδιοκτήτες Ακινήτων: αναλαμβάνουμε την αξιολόγηση και εκτίμηση των ακινήτων τους, καθώς και την προώθηση και προβολή αυτών σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, με στόχο την άμεση εξεύρεση κατάλληλου ενδιαφερόμενου. Συγχρόνως ενημερώνουμε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους ιδιοκτήτες για την πορεία των ακινήτων τους και της κτηματαγοράς γενικότερα.   

 

  • Υποψήφιοι Αγοραστές-Ενοικιαστές: αναλύοντας διεξοδικά τις προτιμήσεις καθώς και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, παρουσιάζουμε αυτά τα ακίνητα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι διατηρούμε στενή συνεργασία με πλειάδα νομικών συμβούλων, καθώς και πιστοληπτικών ιδρυμάτων, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε πλήρη βοήθεια και ενημέρωση σε όλους τους πελάτες μας, σε καθημερινή βάση.