Σύμφωνα με τον Ν 4072/2012 (άρθρο 200) η μεσιτική αμοιβή ορίζεται:

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες Για ΠΩΛΗΣΗ Ακινήτου:

 

Προμήθεια 2% + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχίου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Μεσσηνίας.

Προμήθεια Κατόπιν Συμφωνίας + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχίου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Μεσσηνίας.

 

 

Μεσιτική Αμοιβή από Αγοραστές Για ΠΩΛΗΣΗ Ακινήτου:

 

Προμήθεια 2% + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχίου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Μεσσηνίας.

Προμήθεια Κατόπιν Συμφωνίας + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχίου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Μεσσηνίας.

Για αγορές ή πωλήσεις ακινήτων με τιμές άνω των 2.000.000 ευρώ, παρέχεται έκπτωση κατόπιν συμφωνίας.

 

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες για ΜΙΣΘΩΣΗ Ακινήτου: 

 

Προμήθεια 1/2 (μισό μίσθωμα - ενοίκιο) + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για κατοικία και όχι επαγγελματική χρήση). 

Προμήθεια 1 (ένα μίσθωμα - ενοίκιο) + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για επαγγελματική χρήση, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κτλ). 

 

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ενοικιαστές για ΜΙΣΘΩΣΗ Ακινήτου: 

 

Προμήθεια 1/2 (μισό μίσθωμα - ενοίκιο) + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για κατοικία και όχι επαγγελματική χρήση). 

Προμήθεια 1 (ένα μίσθωμα - ενοίκιο) + 24% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για επαγγελματική χρήση, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κτλ).