Οι νομικοί σύμβουλοι της Gaia ασχολούνται αποκλειστικά με ακίνητα. Γνωρίζουν κάθε νομική και φορολογική εξέλιξη, με αποτέλεσμα οι πελάτες που τους εμπιστεύονται να κερδίζουν σε χρόνο και χρήμα, αλλά κυρίως στην εύστοχη επιλογή του δρόμου που οδηγεί στην απόκτηση οποιουδήποτε ακινήτου.