Ενεργειακή Επιθεώρηση 

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. 

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Το Τεχνικό Μας Γραφείο αναλαμβάνει:

  • Να εξετάσει το κτίριο (διαδικασία που ονομάζεται ενεργειακή επιθεώρηση) και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις, εκείνες που ταιριάζουν στην κατάσταση της οικίας και τις συνθήκες που επιθυμείτε.
  • Να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου.
  • Την έκδοση του τελικού Ενεργειακού Πιστοποιητικού του Κτιρίου.

 

Οι λύσεις που προτείνει η εταιρία μας για ένα ήδη κατασκευασμένο κτίριο ποικίλλουν. Ξεκινούν με συμβατικές μεθόδους, που είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητά τους (π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση διπλών τζαμιών, τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή λεβητοστασίου, κλπ) και καταλήγουν στις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στο εξωτερικό (όπως τα παθητικά ηλιακά συστήματα και η εγκατάσταση μιας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας).

Στο τέλος της διαδικασίας θα σας δοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτιρίου σας το οποίο θα το χρειάζεστε για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης του ακινήτου σας.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Τα Παρακάτω Δικαιολογητικά, θα πρέπει να Παραδίδονται κατά την Ενεργειακή Επιθεώρηση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή

  • Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)
  • Αντίγραφο Κατόψεων του Χώρου
  • Αντίγραφο Τοπογραφικού Σχεδίου
  • Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας (για άδειες μετά το 1983)
  • Φύλλο Συντήρησης Κεντρικής Θέρμανσης

 

Διάρκεια και Κόστος Π.Ε.Α.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη. Δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ενοικιαστεί ή θα πωληθεί ένα κτίριο στη δεκαετία ΔΕΝ απαιτείται επανέκδοση του Π.Ε.Α. 

Νέο Πιστοποιητικό απαιτείται σε περίπτωση Ριζικής Ανακαίνισης στο ακίνητο.

Το κόστος ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) καθορίζεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του ακινήτου και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

 

Διαμέρισμα Πολυκατοικιών: 2.0 ευρώ/τ.μ. (Ελάχιστη Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή: 150 ευρώ)

Ολόκληρο Κτίριο (π.χ Πολυκατοικία): 1.0 ευρώ /τ.μ. (Ελάχιστη Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή: 200 ευρώ)

Μονοκατοικία: 1.5 ευρώ/τ.μ. (Ελάχιστη Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή: 200 ευρώ)

Καταστήματα έως 1000 τ.μ. : 1.5 ευρώ/τ.μ. (Ελάχιστη Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή: 300 ευρώ)

Καταστήματα άνω των 1000 τ.μ. : 2.5 ευρώ/τ.μ. για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1.5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ. (Ελάχιστη Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή: 300 ευρώ)

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ (24%)