Με το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονομώντας χρήματα και προσδίδοντάς τους υπεραξία.

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

 

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε ιδιοκτησίες που:

 

  • Διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/ τ.μ.
  • Χρησιμοποιούνται ως κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
  • Βρίσκονται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που καλούνται ωφελούμενοι του Προγράμματος.

 

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ

Ωφελούμενοι κατηγορίας Β : οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

 

Ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το "συνολικό δηλωθέν εισόδημα" του τμήματος Γ "Εκκαθάριση Φ.Ε." του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.

 

Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Β εντάσσονται κατ' αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

 

  • Κατηγορία κινήτρων Α1: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%.
  • Κατηγορία κινήτρων Α2: Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%.
  • Κατηγορία κινήτρων Β  : Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15%.