Όταν σημειωθούν ζημίες σε κτίρια ή σε τμήματα του κτιρίου απαιτείται άμεση δράση ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω ζημιές και προπαντός να αποφευχθούν όσο το δυνατό περισσότερο τα οικονομικά έξοδα.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική αποκατάσταση της ζημίας είναι η ειδική ανάλυση και εκτίμηση των προβλημάτων από έναν ειδικό πραγματογνώμονα έτσι ώστε το ύψος της ζημίας να μπορεί να προσδιοριστεί.

Σκοπός της Εταιρίας μας είναι η σωστή αντιμετώπιση και επισκευή κτιριακών προβλημάτων με εξειδικευμένα συνεργεία που παρέχουν τις πιο σύγχρονες και άριστες υπηρεσίες  βασιζόμενες στην νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία με επίβλεψη από εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό.

 

Οι επισκευές αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες:

 

  • Υγρασία

Πάμπολλα κτίρια αντιμετωπίζουν προβλήματα από την υγρασία που είναι σε πολύ ψηλό βαθμό στον Νομό Μεσσηνίας.

  • Σκυρόδεμα

Αποσάθρωση, όταν το σκυρόδεμα χάσει τις φυσικές του ιδιότητες.

  • Οξείδωση

Σκουριά του σιδήρου, όταν οι ενώσεις του διαβρώνονται από νερό και οξυγόνο

  • Υγρομόνωση

Στεγανοποίηση των επιφανειών

  • Θερμομόνωση

Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σε ένα κτίριο από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα 

  • Ρωγμές - Αποκόλληση

Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή τάσεις άρα και παραμορφώσεις. 

Οι ρηγματώσεις επηρεάζουν την εμφάνιση αλλά πολύ περισσότερο την αντοχή, τη δυνατότητα δηλαδή της κατασκευής να φέρει με ασφάλεια τα φορτία για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

 

Εργασίες Που Αναλαμβάνει Το Τεχνικό Μας Γραφείο:

 

  • Εργασία σε ύψος - Ικριώματα - Στέγες - Σκάλες
  • Ειδικές Επεμβάσεις Αποκατάστασης και Ενίσχυσης
  • Επισκευή του Φέροντος Οργανισμού ενός Κτίσματος