Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδος Εργολαβίας ή Κατασκευής τόσο στο Νομό Μεσσηνίας (και τους όμορους Νομούς).

Διαθέτουμε την εμπειρία και την γνώση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας "βήμα-βήμα" στην ολοκλήρωση μιας κατασκευής που θα αποτελεί αντίστοιχη των προσδοκιών.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο συνεργείο για την Κατασκευή ή την Επισκευή Ιδιωτικών Έργων, πάντα υπό την καθοδήγηση Μηχανικών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Αναλαμβάνουμε:

 

  • Την επιλογή του τεχνικού δυναμικού που θα εργαστεί, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των πελατών μας
  • Την έρευνα αγοράς για τα συνήθη υλικά (μπετά, σίδερα, πλακάκια, θέρμανση κτλ)
  • Την σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών για κάθε συνεργασία, με τις συμφωνημένες τιμές και όλους τους συμφωνημένους όρους
  • Τον καθορισμό του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πάντα σε συνάρτηση των οικονομικών και του τρόπου πληρωμής
  • Την καθημερινή παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού και των εργασιών, με βάση Ημερολογίου Έργου
  • Την απόλυτη τήρηση του προυπολογισμού του έργου
  • Την επιμέτρηση των εργασιών, των υλικών
  • Την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων