Το Τεχνικό Μας Γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Έπειτα από επικοινωνία, μηχανικός του γραφείου μας σας επισκέπτεται για αυτοψία και παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μέρους μας σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

 

Αναλαμβάνουμε:

  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων καθώς και Σύνταξη Βεβαιώσεων του Ν.4014/11
  • Αποτυπώσεις Ακινήτων (Εκπόνηση Σχεδίων)
  • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
  • Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου
  • Σύνταξη Φακέλου Αυθαίρετου
  • Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)
  • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας
  • Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν4014/11 μπορεί να τακτοποιηθεί εφόσον δηλωθεί από 1/10/2011 έως 14/09/2012.

 

Η δήλωση γίνεται Ηλεκτρονικά προς το Τ.Ε.Ε. και ΜΟΝΟ μέσω Μηχανικού.

Το γραφείο μας με τους μηχανικούς που το στελεχώνουν αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν.4014/11, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους συνεργασίας, τους οποίους συμφωνούμε μετά την αυτοψία μας στο αυθαίρετο.

Περαιτέρω Πληροφορίες:

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση.