Η Βεβαίωση Μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4178/13 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή.

 

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο Μηχανικός για την έκδοση της Βεβαίωσης είναι τα ακόλουθα:

 

  • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας του ακινήτου
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα Σχέδια (Κάτοψη, Όψη, Τομή κτλ)
  • Τίτλους Ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • Πλήρη Στοιχεία Ιδιοκτήτη (Δ.Α.Τ, ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ)
  • Δήλωση Ιδιοκτήτη
  • Νομιμοποιητικά Στοιχεία σε περίπτωση Αυθαιρέτου