Η εταιρία μας, σας παρέχει συνεχείς υπηρεσίες πριν αλλά και μετά την αγορά της ιδιοκτησίας σας. 

Μέσα από την εμπειρία μας στο χώρο μπορούμε να σας συμβουλέυσουμε και να τακτοποιήσουμε διάφορες υποθέσεις όπως η έκδοση δανείων, η υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης, η πληρωμή των λογαριασμών σας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ).

Ακόμη αναλαμβάνουμε την επιστασία της ιδιοκτησίας σας, δίνοντας λύση σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την απουσία σας. Ακόμη αναλαμβάνουμε τις εργασίες που γίνονται σε μια ιδιοκτησία καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου όπως το πότισμα κήπου, πληρωμές λογαριασμών και καθαρισμός.