Renewable Energy

Η εταιρεία ΓΑΙΑ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες τράπεζες για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας σε θέματα αγοράς κατοικίας, οικοπέδου, επαγγελματικής στέγης ή ξενοδοχείου. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας και την πολύ καλή συνεργασία μας με τις τράπεζες, μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους πελάτες μας για τους τρόπους που μπορούν να δανειοδοτηθούν με τους καλύτερους όρους και τα χαμηλότερα επιτόκια.Η ομάδα συμβούλων επαγγελματικών ακινήτων της Γαία αποτελείται από έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς και τεχνική και χρηματοοικονομική εξειδίκευση.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Ακινήτων μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων στην αγορά ακινήτων και αποτελούν τη βάση των υπηρεσιών real estate. 

Δεδομένης της κατάστασης στην αγορά σήμερα, η συμβολή ενός επαγγελματία συμβούλου ακινήτων είναι στρατηγικής σημασίας στην επίτευξη των επιχειρηματικών ή άλλων στόχων σας.

Η ομάδα συμβούλων επαγγελματικών ακινήτων της Γαία αποτελείται από έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς και τεχνική και χρηματοοικονομική εξειδίκευση. 

Έτσι προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας σε διάφορες κατηγορίες ακινήτων.

Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με θεσμικούς ή μη επενδυτές, μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές εταιρίες, τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρίες, δικηγόρους, δημόσιους οργανισμούς και άλλους, για τους οποίους έχουμε προσφέρει μεταξύ άλλων μελέτες εκτίμησης, μελέτες due diligence, μελέτες αξιοποίησης, επενδυτικές αναλύσεις και business plans.

Μέσω του γραφείου μας και των έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας, παρέχουμε υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες real estate στην Ελλάδα. 

 

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η Γαία είναι οι ακόλουθες:

 

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πελατών, εταιρειών και ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: αξιολόγηση έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, έρευνα ενδιαφέροντος τοπικής αγοράς (προσφορά και ζήτηση), διερεύνηση βέλτιστων χρήσεων και συνδυασμών τους καθώς επίσης μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έργων ανάπτυξης.

 

 • Εκτιμήσεις ακινήτων 

Πριν γίνει μία αγοραπωλησία ενός ακίνητου (κτίσματος ή οικοπέδου), θα πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια η αγοραία αξία του (market value), τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μία εσφαλμένη αντίληψη ή πληροφορία περί της αξίας του ακινήτου, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ζημία. Διαθέτουμε πιστοποίηση στις Εκτιμήσεις Ακινήτων "Valuer in Real Estate Property". 

Επίσης, συνεργαζόμαστε στον τομέα αυτό επί μακρό χρονικό διάστημα με διάφορα Τραπεζικά Ιδρύματα. Έτσι, είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στους πελάτες μας υπεύθυνα, μία έγκυρη και τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.

 

 • Τεχνικός & Νομικός έλεγχος αγοραπωλησίας ακινήτου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4178/2013), σε κάθε Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτικό να επισυνάπτεται βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών. 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης, κατόπιν έρευνας στην αρμόδια Πολεοδομία και επί τόπου μετρήσεων, ούτως ώστε να γνωρίζετε τι αγοράζετε. 

Παράλληλα, οι νομικοί μας συνεργάτες αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που σχετίζονται με την αγοραπωλησία ενός ακινήτου (όπως έλεγχο Τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο, έκδοση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο, παράσταση Συμβολαίου κλπ). Διασφαλίζουμε κατ' αυτόν τον τρόπο, από κάθε πλευρά, την επένδυσή σας.

 

 • Ανάπτυξη ακινήτων

Η αγορά των ακινήτων είναι δυναμική και οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν, πολύ γρήγορες.

Παρακολουθούμε διαρκώς τις τάσεις που δημιουργούνται ώστε να είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου τους.

Εκπονούμε μελέτες σκοπιμότητας, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με την εξεύρεση χρηματοδότησης και την ανάθεση του έργου.

 

 • Market Research

Παρακολούθηση της πορείας της αγοράς ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και καταγραφή των διαφαινόμενων τάσεων. 

Τα ευρήματα περιγράφονται αναλυτικά σε εμπεριστατωμένες μελέτες που εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελώντας αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους κυριότερους τομείς της κτηματαγοράς.

 

 • Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρείες που καλύπτουν όλη τη γκάμα των ακινήτων στην αγορά. 

Με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με μία μεγάλη ομάδα αξιόλογων και καταρτισμένων συνεργατών, προωθούνται οικιστικά ακίνητα (αστικές και εξοχικές κατοικίες αλλά και εκτάσεις για ανάλογη ανάπτυξη), επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, κτίρια και οικόπεδα για ανάλογες αναπτύξεις), όπως επίσης και ακίνητα επένδυσης, τόσο στην Μεσσηνία όσο και στη Αθήνα.

Η εταιρεία προσφέρει, μεταξύ άλλων, τεχνική υποστήριξη, συντονισμό της αγοραπωλησίας, αλλά και συνεργασία με όλους τους απαραίτητους φορείς, νομικούς και τεχνικούς, για τη διεκπεραίωση και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους. 

Σε άμεση συνεργασία με τράπεζες μπορεί να υποστηριχθεί η χρηματοδότηση για την αγορά των ακινήτων.

Οι υπηρεσίες της Γαία καλύπτουν την Ελληνική αγορά με επιλεγμένα ακίνητα.

 

 • Διαχείριση & Συντήρηση Κτιρίων

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (εμπορικών κέντρων, οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων και κτιρίων μικτής χρήσης) από εξειδικευμένα στελέχη και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, για τη διατήρηση της εμπορικής τους αξίας και την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας τους.

 

 • Διαχείριση Εταιρικών Ακινήτων

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση εταιρικών ακινήτων με στόχο την κάλυψη στο μέγιστο βαθμό των απαιτούμενων λειτουργικών προδιαγραφών και ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση της αξίας της ιδιοκτήτριας εταιρείας μέσα από το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της.

Επιπρόσθετα, μέρος των υπηρεσιών του Corporate Real Estate είναι η παροχή μελετών μετεγκατάστασης βάσει των λειτουργικών, οικονομικών και στρατηγικών εκάστοτε αναγκών του πελάτη, παραθέτοντας συγκριτικές μελέτες και εκτιμήσεις με εναλλακτικές επιλογές.

 

 • Διαχείριση Επενδυτικών Ακινήτων

Οι κεφαλαιακές και μισθωτικές αποδόσεις χαρτοφυλακίων επενδυτικών ακινήτων παρακολουθούνται σε βάθος χρόνου και οι εμπορικές αξίες τους αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη εξειδικευμένες έρευνες στις αντίστοιχες τοπικές αγορές. 

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες εξετάζονται σε συνάρτηση με την τρέχουσα στρατηγική και αξιολογούνται οι δυνατότητες ανάπτυξης ακινήτων.

 

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Τεχνική περιγραφή και χρονοπρογραμματισμός

Διενέργεια διαγωνισμών

Ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο τήρησης οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού

Παραλαβή κτιρίων

Προσαρμογή και παράδοσή τους στους χρήστες

 

 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Σημειώνεται ότι πέραν της υποχρεωτικής έκδοσής του για αγοραπωλησίες, μισθώσεις (ήδη από τις 9-1-2012) και νέες κατασκευές, το Πιστοποιητικό αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την αξία του κτιρίου για το οποίο εκδίδεται, καθώς η ενεργειακή απόδοση έχει (πλέον των προφανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και οικονομικό αντίκτυπο στο χρήστη του κτιρίου. Για κάθε μη αποδοτικό κτίριο που επιθεωρείται, δίνονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

 

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα συνεργατών που ασχολείται αποκλειστικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 

Η ομάδα μας καταγράφει αρχικά όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας ενός υφιστάμενου κτιρίου (μονώσεις, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης), τα οποία στη συνέχεια αναλύονται με το κατάλληλο λογισμικό και προκύπτουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, το όφελος που αυτές θα έχουν στην κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου (λογαριασμοί ΔΕΗ, φυσικού αερίου κλπ), καθώς και ο προϋπολογισμός υλοποίησής τους.

Τέλος προχωρούμε στις εργασίες κατασκευής, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους για την ελάχιστη δυνατή όχληση των ενοίκων του κτιρίου. 

 

 • Εκπόνηση Μελετών

Σε συνεργασία με μελετητές Μηχανικούς και Γραφεία μελετών, παρέχουμε υπηρεσίες εκπόνησης μελετών. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν αποδεδειγμένη ποιότητα και εμπειρία στον τομέα τους. 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών, καθώς και την έκδοση Οικοδομικών Αδειών και Αδειών Λειτουργίας. 

Λόγω της μακρόχρονης τριβής μας με τον τομέα της κατασκευής, είμαστε σε θέση να διαμορφώνουμε, σε συνεργασία με τους μελετητές, άρτιες μελέτες εφαρμογής, που οδηγούν σε αντίστοιχα άρτιες τεχνικά και οικονομικές κατασκευές.

 

 • Κατασκευή κτιρίων

 

Νέα Κτήρια 

Αναλαμβάνουμε την εργοληπτική κατασκευή κάθε είδους κτιρίου (κατοικίες, επαγγελματικά, βιομηχανικά, ειδικών χρήσεων). Μπορούμε να προσφέρουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – κατασκευής. 

Σε κάθε περίπτωση, προσφέρουμε την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της κατασκευής, την εξειδικευμένη μας γνώση και την έμφαση που δίνουμε στη λεπτομέρεια. 

 

Ανακαινίσεις 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη – κατασκευή) ταχύτατης ανακαίνισης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αποκτήσουν σύγχρονο περιβάλλον κατοικίας ή εργασίας, χωρίς να επενδύσουν σε αγορά νέου ακινήτου. Οι εργασίες που προτείνουμε αναβαθμίζουν την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, με πρόσθετο αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας του.